Showing 2 Result(s)
Fashion, Journal

Snorrie

StraightGrain

Oktober staat (hier) volledig in het teken van “Stik Belgique”. Een maand met Belgische patronen ontworpen door Belgische designers. Dat we in ons klein land een aantal toppers hebben, bewees ik deze week.

Hoewel ik zelf heel erg blij was met mijn laatste creatie, was mijn jongste telg daar allesbehalve blij mee! Erger nog, op maandag ben ik een slechte moeder!
_____

October is entirely dedicated to “Stik Belgique”. A month with Belgian patterns designed by Belgian designers. I proved this week that in our small country we have a number of top¬†designers.

Although I was very happy with my latest creation, my youngest offspring was anything but happy with it! Worse, on Monday I’m a bad mother!

Fashion, Journal

Zak eens lekker door

Op mijn lijst van titels staat onder andere: “Meter”. Of zoals wij het thuis zeggen: “Reintje”. t’Ja, wij zijn Bruggelingen voor iets! Voor alles hebben we hier een ander woord.

Op 18 november 2013 kwam als een wervelwind een klein prinsesje in mijn leven. Toen ik dit unieke wezen voor het eerst in mijn armen hield, zwol m’n hart. De wereld verdween!
Sinds die dag is het mijn TAAK om haar rot te verwennen!
_____

My list of titles includes, among other things: “Godmother”. Or as we say at home: “Reintje”. UH, we are just unique! We have a different word for everything here.

On 18 November 2013, a little princess came into my life like a storm. When I first held this unique creature in my arms, my heart swelled. The world disappeared!
Since that day, it’s been my JOB to spoil her!