Showing 1 Result(s)
Fashion, Journal

Snorrie

StraightGrain

Oktober staat (hier) volledig in het teken van “Stik Belgique”. Een maand met Belgische patronen ontworpen door Belgische designers. Dat we in ons klein land een aantal toppers hebben, bewees ik deze week.

Hoewel ik zelf heel erg blij was met mijn laatste creatie, was mijn jongste telg daar allesbehalve blij mee! Erger nog, op maandag ben ik een slechte moeder!
_____

October is entirely dedicated to “Stik Belgique”. A month with Belgian patterns designed by Belgian designers. I proved this week that in our small country we have a number of top¬†designers.

Although I was very happy with my latest creation, my youngest offspring was anything but happy with it! Worse, on Monday I’m a bad mother!