A Closet Full Of Magic
You Are Reading

De Franse- of Engelse naad

0
A Closet Full Of Magic, Tutorials

De Franse- of Engelse naad

Een Franse- of Engelse naad is een dubbele naad waarbij de rafelrand in de naad weggewerkt wordt. De binnenkant ziet er dus prachtig uit, zonder zigzag, overlock of rafels. Het is de ideale techniek voor de afwerking van naden in dunne, enigszins transparante stoffen. In deze tutorial laat ik jullie zien hoe je een Franse- of Engelse naad kan toepassen op “Mary“.

A French or English seam is a double seam where the frayed edge is concealed in the seam. So the inside looks beautiful, without zigzag, overlock or fraying. It is the ideal technique for finishing seams in thin, slightly transparent fabrics. In this tutorial I will show you how to apply a French or English seam to “Mary“.

Allereerst is het handig om extra naadwaarde te gebruiken, want een Franse naad of Engelse naad neemt wat meer stof in beslag. In het patroon zit een naadwaarde van 1 cm inbegrepen, een halve centimeter extra is voldoende. Voor je de delen van het achterpand en de voorpanden gaat uitknippen, moet je een halve centimeter aan de zijranden toevoegen. Volg de instructies van de Mary handleiding tot en met de 1ste illustratie van blz 11 en ga vervolgens op onderstaande manier te werk:

First of all, it is useful to use extra seam value, because a French seam or English seam takes up a bit more fabric. A seam value of 1 cm is included in the pattern, an extra half a centimetre is sufficient. Before you cut out the parts of the back and the front, you have to add half a centimeter to the side edges. Follow the instructions in the Mary manual up to the 1st illustration on page 11 and then proceed as described below:

  • Teken indien nodig een geleidingslijn op 1,5 cm van de rand van de zijnaden op de verkeerde kanten van de buitenstof.
  • Speld de verkeerde kanten van het achterpand en de voorpanden op elkaar en stik de zijnaden op 0,5 cm van de randen vast (AOA).

  • If necessary, draw a guide line 1.5 cm from the edge of the side seams on the wrong sides of the outer fabric.
  • Pin the wrong sides of the back and front panels together and stitch the side seams at 0.5 cm from the edges (AOA).
  • Strijk de naden naar voren of naar achteren.

  • Press seams forwards or backwards.
  • Speld de goede kanten van het achterpand en de voorpanden op elkaar en stik op 1 cm van de randen (op de geleidingslijnen) om de naden te sluiten (ROR).

  • Pin the right sides of the back and front panels together and stitch 1 cm from the edges (on the guide lines) to close the seams (ROR).

Strijk de naad nog even en je Frans- of Engelse naad is klaar! Volg de instructies van de Mary handleiding om de blouse verder af te werken.

Iron the seam and your French or English seam is ready! Follow the instructions in the Mary manual to finish the blouse.

Leave a Reply

INSTAGRAM